Нашите услуги

Всеки клиент е уникален за нас. Пакетът от услуги на нашата кантора е съобразен с това. Ние се фокусираме върху желанията и изискванията на нашите клиенти. Качеството и професионализмът са основни приоритети за всички услуги на нашата кантора. И винаги поглеждаме изпитателно към общата картина. Ето нашите услуги в един поглед:


Счетоводство, труд и работна заплата (ведомост)

Счетоводството е сърцето на всяка компания, с неговото качество и безпроблемно изпълнение се повишава или понижава успехът на компанията. Въвеждането на документи, планирането на разходите и контролът върху успеха са важна част от финансовото счетоводство и се обработват с компетентност и опит.

Поемането на Вашето счетоводство включва и краткосрочен анализ на успеха, който предоставя преглед на развитието на Вашите приходи и разходи, за да предприемете навреме мерки за контрол. Благодарение на модерното онлайн счетоводство - документи, данни и актуални справки са винаги на Ваше разположение. Влезте онлайн и се възползвайте от по-голяма прозрачност на компанията, висока сигурност на данните и интелигентно решение за вашето управление на данни и документи - денонощно: дигиталното счетоводство го прави възможно!

Изчисляването на заплатите е една от най-сложните области на данъчното законодателство днес, тъй като включва аспекти на данъка върху доходите, трудовото и осигурителното право. Постоянните промени в тази област наваксваме чрез редовни обучения.


Данъчно консултиране

Поради все по-сложния и постоянно развиващ се закон за данъците и таксите, много данъкоплатци се чувстват претоварени. Ние предлагаме професионална и надеждна помощ. Като Ваш данъчен съветник по всички данъчни въпроси, ние с радост ще поемем за Вас решението на Вашите индивидуални проблеми с данъчното законодателство в допълнение към услугите текущото счетоводство, ведомостта на заплатите и изготвянето на годишните финансови отчети. Това включва и представителство пред данъчните власти.

За да бъдете постоянно информирани за данъчното си положение, ще се радваме да изготвим за Вас планов бюджет, в който да изчислим годишен резултат и получената данъчна тежест от наличните до момента данни. Това Ви позволява да коригирате фирмената политика навреме и да предприемете подходящи мерки за постигане на оптимален данъчен резултат. В допълнение към текущите данъчни консултации, ние сме и Вашият контакт за всякакви специални съвети (стартиране и реорганизации и т.н.) и други съвети и услуги (съвети за преструктуриране, обработка на данъчни ревизии и др.).


Бизнес консултации

С нашите компетентни управленски консултации проблемните области се идентифицират незабавно, ясно се дефинират и внимателно се анализират. Силната конкуренция изисква задълбочена проверка на бизнес принципите. С разработването на индивидуални решения в икономически и правен контекст ние гарантираме Вашата конкурентоспособност. Вашите визии и цели и нашите задълбочени знания, както и дългогодишен опит определят успеха на Вашата компания. Заедно ние планираме основни бизнес решения и намираме най-доходоносните решения за Вашата компания.

По-добре внимателно и безопасно, отколкото прибързано и после да съжалявате! Следователно задълбоченото и далновидно планиране е особено важно. Това изисква ориентирани към бъдещето инструменти, които с удоволствие ще ви предоставим.


Одит

 Нашият партньор за сътрудничество CK Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH може да поеме всички одиторски задачи вместо вас.

www.ck-wirtschaftspruefung.at


Бизнес консултиране при преобразуване, придобиване, сливане, учредяване, ликвидация и закриване на фирма

Въз основа на наличните статистически данни се очаква през следващите няколко години хиляди компании да бъдат преобразувани. Освен лични, наследствени, трудови, наемни и отговорни въпроси, има и данъчни пречки, които могат да причинят главоболие. Преобразуването трябва да остане достъпно за всеки.

Прехвърлянето на компании обикновено означава дълбок прорез в цялата оперативна структура. От една страна компанията трябва да бъде преструктурирана, а от друга страна, да продължи да функционира без пречки или забавяне. Независимо от това, новите собственици често прибързват и последиците рядко се разглеждат подробно. Оптимално организиране на приемственост означава да се мисли интензивно за всички алтернативи от самото начало. В този контекст ние предлагаме сесия „Идеи за преструктуриране“, където всички съответни области се разглеждат с помощта на изготвен каталог с въпроси.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite
Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite

Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Ihrem Smartphone die Code-Grafik links und schon gelangen Sie zum gewünschten Bereich auf unserer Homepage.