Kanzleimarketing

Обработка на работни заплати

Обработката на работни заплати, начисления, удръжки, обезщетения и осигуровки в момента е един от най-сложните въпроси на данъчното законодателство. То включва както въпроси за данъка върху доходите, така и аспекти на заетостта и социалното осигуряване.