Услуги

Счетоводство и планиране на приходите и разходите

Ние предлагаме текущо счетоводно отчитане на документите, планиране и контролиране на приходите и разходите с цел да се наблюдава напредъка и успеха на Вашата фирма.


Обработка на работни заплати

Обработката на работни заплати, начисления, удръжки, обезщетения и осигуровки в момента е един от най-сложните въпроси на данъчното законодателство. То включва както въпроси за данъка върху доходите, така и аспекти на заетостта и социалното осигуряване.


Бизнес консултации

Вашите виждания и цели, както и нашите задълбочени познания и дългогодишен опит оформят успеха на фирмата ви. Заедно планираме Вашите бизнес стратегии и намираме най-изгодните решения за Вашия бизнес.


Съвети при започване на бизнес

Има много проблеми, които могат да възникнат при започване на бизнес. Нашето ноу-хау ще неутрализира тези препятствия  и ще Ви подкрепи при избора на най-подходящата правна форма за Вашият бизнес.


Одит

Ние извършваме висококачествен одит и искаме да Ви предложим нашия опит и впечатления с цел да развиете Вашият бизнес по най-успешен начин.


Прехвърляне на собствеността на фирми

Ние притежаваме задълбочени данъчни познания и дългогодишен опит в прехвърлянето на собствеността на фирми. Възползвайте се от тези познания и опит.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite
Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite

Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Ihrem Smartphone die Code-Grafik links und schon gelangen Sie zum gewünschten Bereich auf unserer Homepage.